A Paramount Adatvédelmi szabályzata

Utolsó módosítás: 2023. május 1.

A Paramount egy vezető globális média- és szórakoztatóipari vállalat, amely világszerte kínál prémium tartalmakat és élményeket a közönségnek stúdiók, kábelcsatornák, streamingszolgáltatások, élő események, árucikkek és egyebek révén.

Tudjuk, mennyire fontos az Ön személyes adatainak védelme. A jelen Adatvédelmi szabályzat ismerteti gyakorlatunkat – és az Ön döntési lehetőségeit – azzal kapcsolatban, hogy hogyan gyűjtjük, használjuk és osztjuk meg az Ön adatait, amikor Ön igénybe veszi bármely szolgáltatásunkat. Ezek a szolgáltatások magukban foglalják streamingszolgáltatásainkat, mobil- és online alkalmazásainkat, illetve márkáink, weboldalaink, élő eseményeink, tartalmaink és hirdetéseink egyéb termékeit vagy szolgáltatásait, valamint ügyfélszolgálati eszközeinket. A Paramount ajánlatától vagy attól függően, hogy Ön hogyan lép kapcsolatba velünk, előfordulhat, hogy további tájékoztatást kap választási lehetőségeiről és gyakorlatunkról.

További információkért kattintson az alábbi fejlécekre, vagy görgessen le a teljes Adatvédelmi szabályzat elolvasásához.

Milyen adatokat gyűjtünk Önről?

Hogyan és miért használjuk fel az adatait?

Kivel és miért osztjuk meg az Ön adatait?

Az Ön jogai, illetve döntési és ellenőrzési lehetőségei

Nemzetközi adattovábbítás

A gyermekek adatainak védelme

Megőrzés

Sütik és egyéb követési technológiák

Az Ön adatainak védelme

A jelen szabályzat módosításai

Kapcsolatfelvétel

További információk: az USA államai

Üzleti célból harmadik feleknek átadott személyes adatok

Információ a személyes adatok megosztásáról (kontextusokon átívelő viselkedésen alapuló hirdetési célokra) ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉRŐL, ILLETVE a személyes adatok CÉLZOTT HIRDETÉS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ KEZELÉSÉRŐL

A Paramount adatkezelői listája

Milyen adatokat gyűjtünk Önről?

Az Ön adatait akkor gyűjtjük, amikor regisztrál a szolgáltatásainkra. Továbbá adatokat gyűjtünk arról is, hogyan használja szolgáltatásainkat. Harmadik felektől is kaphatunk Önről adatokat. Az ilyen adatok azonosíthatják Önt vagy eszközét, illetve összekapcsolhatók Önnel.

Milyen adatokat ad meg Ön nekünk?

Regisztrációs adatok

Amikor regisztrál a szolgáltatásainkra, részt vesz a versenyeinkben, ajándéksorsolásainkban, pályázatainkban, nyereményjátékainkban vagy promócióinkban, illetve részt vesz valamelyik rendezvényünkön, gyűjthetjük az Ön által megadott adatokat, például a nevét, e-mail-címét és telefonszámát. Egyes szolgáltatásaink esetében bizonyos demográfiai adatokat gyűjthetünk, például az életkort és a nemet.

Számlázási és fizetési adatok

Amikor megvásárol tőlünk egy terméket, előfizetést vagy rendezvényre szóló jegyet, bizonyos fizetési és személyazonosságot igazoló adatokat gyűjtünk, beleértve a nevét, e-mail-címét, lakcímét és a fizetési módot.

Az Ön által közzétett adatok és tartalmak

Amikor szolgáltatásaink használata során megjegyzéseket vagy egyéb tartalmat tesz közzé vagy oszt meg, olyan adatait gyűjthetjük, mint például felhasználóneve, képernyőn megjelenő neve, megjegyzései, kedvelései, érdeklődési körei, állapota és képei. Audio- vagy vizuális tartalmakat is gyűjthetünk, például olyan fényképeket, videókat vagy felvételeket, amelyeket Ön a szolgáltatásaink használatakor tesz közzé, illetve olyankor, amikor hozzáférést biztosít a kamerájához vagy mikrofonjához a szolgáltatásaink interaktív funkcióinak használata közben.

Piackutatás

Amikor piackutatási tevékenységet – például felméréseket és termékteszteket – végzünk vagy szponzorálunk, gyűjthetjük az Ön által megadott adatokat, például nevét, e-mail-címét és bizonyos demográfiai adatait, például életkorát, nemét, faji és etnikai hovatartozását.

Üzenetei és visszajelzései

Gyűjthetjük a megadott adatokat, amikor közvetlenül kapcsolatba lép velünk, illetve visszajelzést ad, megjegyzéseket vagy javaslatokat tesz nekünk a szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

Adatok, amelyeket Ön ad meg nekünk másokról

Bizonyos funkcióink, szolgáltatásaink vagy ajánlataink esetében – például amikor ajánl egy barátot vagy rokont, illetve meghívja őket valamelyik eseményünkre vagy programunkra – az Ön által megadott adatokat gyűjthetjük másokról, például neveket, e-mail-címeket és születési dátumokat. Kérjen engedélyt az illetőtől, mielőtt megadná nekünk ezeket az információkat, kiskorú esetén pedig rendelkeznie kell ehhez felhatalmazással.

Adatok, amelyeket akkor ad meg, amikor üzleti kapcsolatba lép velünk

Ha Ön a Paramount alvállalkozója, szolgáltatója vagy üzleti partnere, adatokat gyűjthetünk Önről és az Ön által nyújtott szolgáltatásokról, beleértve az Ön vagy alkalmazottai üzleti kapcsolattartási adatait is. Szolgáltatásai és az Önnel kötött megállapodásunk részeként egyéb adatokat is gyűjthetünk Öntől vagy alkalmazottaitól.

Adatok, amelyeket Ön offline ad meg

Személyesen és offline is megadhat nekünk adatokat. Például rögzíthetjük, ha Ön ellátogat irodáinkba (beleértve a helyiségeink biztonsági felügyeletét és a biztonsági kamerákat is), vagy a közönség részeként szerepel valamelyik műsorunk élő előadásán vagy felvételén. Olyankor is megadhat információkat, ha postai úton vagy személyesen nyújtja be egy nyereményjáték nevezési lapjait, illetve a jelentkezését valamelyik programunkban való részvételre.

Egyéb adatok

További Önhöz köthető vagy Önnel kapcsolatba hozható adatokat is gyűjtünk, például jelszavakat, személyes preferenciákat és érdeklődési köröket, életkort, nemet, illetve minden olyan adatot, amelyet saját döntése alapján megad.

Automatikusan gyűjtött adatok

Amikor szolgáltatásainkat használja – harmadik fél által szolgáltatott platformokon is – automatikusan gyűjthetünk vagy fogadhatunk bizonyos, Önhöz vagy eszközeihez, például számítógépéhez, mobileszközéhez, játékrendszeréhez, okostévéjéhez vagy más streamingeszközéhez kapcsolódó adatokat. Az általunk automatikusan gyűjtött adatok típusai közé tartozik a szolgáltatásaink Ön általi használata, az Ön preferenciái és a tartalmainkkal való interakciója. Tartalmazhatja továbbá az eszközazonosítókat, például az IP-címet (beleértve a hozzávetőleges helyadatokat), a hirdetési azonosítót, a sütiazonosítót, a médiahozzáférés-vezérlési (MAC-) címet és más egyedi azonosítókat. Ezeket az adatokat automatikusan gyűjthetjük eszközalapú követési technológiák, például sütik, pixelek, címkék, jeladók, parancsfájlok és hasonló technológiák használatával. A követési technológiákkal kapcsolatos további információért olvassa el a „Sütik és egyéb követési technológiák” című szakaszt.

Harmadik felektől gyűjtött adatok

Partnereinktől és szolgáltatóinktól származó adatok

Üzleti partnereinktől és szolgáltatóinktól származó adatokat is gyűjtünk. Üzleti partnereink közé tartozhatnak az olyan vállalatok, mint az Ön tévé- vagy internetszolgáltatója, mobiltelefon-szolgáltatója, illetve egyéb olyan eszközszolgáltató vagy vállalat, amely szolgáltatásainkat vagy tartalmainkat az Ön rendelkezésére bocsátja. Adatokat gyűjtünk Önről a nevünkben eljáró szolgáltatóinktól is.

Üzleti partnereink szolgáltatásainak jellegétől függ, hogy milyen adatokat adnak át nekünk, de ezek közé tartozhatnak az IP-címek, eszközazonosítók és más egyedi azonosítók, az Ön érdeklődési köre, demográfiai adatai, vásárlási szokásai és online tevékenységei.

A közösségi oldalakon Ön által megadott adatok

Ha egy közösségi oldalon keresztül lép kapcsolatba velünk, vagy valamelyik oldalunkról egy közösségi oldalra lép, akkor a közösségi oldal tőlünk függetlenül gyűjteni fogja az adatait. Azokat az adatokat, amelyeket Ön nyilvánosan közzétett közösségimédia-fiókjával, mi is gyűjthetjük. Érdemes áttekintenie a közösségi oldal adatvédelmi szabályzatát, hogy megértse, hogyan használják fel az adatait és az adatokkal kapcsolatban milyen jogai vannak.

Egyéb harmadik felektől és nyilvános forrásokból származó adatok

Más forrásokból is gyűjthetünk adatokat Önről, többek között adatokat licencbe adó és összesítő vállalatoktól, marketingcégektől, hirdetési partnerektől, műsorterjesztőktől, közösségi oldalaktól és nyilvános adatbázisokból. Ezek az adatok tartalmazhatnak demográfiai, valamint vásárlási szokásaira, érdeklődési köreire és online tevékenységeire vonatkozó adatokat.

Származtatott adatok

Az Öntől közvetlenül, illetve eszközén vagy harmadik félen, például kutatási ügynökségeken és adatvállalatokon keresztül gyűjtött adatok alapján következtetéseket vonhatunk le Önről, illetve további adatokat nyerhetünk Önről.

Hogyan és miért használjuk fel az adatait?

Személyes adatait kezelhetjük az Ön által igényelt Paramount-szolgáltatások biztosítása érdekében, az Önnel kötött szerződésünk részeként, vagy azért, hogy kapcsolatban maradjunk Önnel. Személyes adatait törvényes üzleti célokból is kezelhetjük, ha a törvény ezt előírja vagy megengedi. Előzetesen kérni fogjuk a hozzájárulását, ha személyes adatainak kezeléséhez erre szükségünk van.

Hozzáférés biztosítása a Paramount szolgáltatásaihoz

Személyes adatait felhasználhatjuk arra, hogy hozzáférést biztosítsunk Önnek a Paramount szolgáltatásaihoz, és teljesítsük az Önnel kötött szerződéseinket. Személyes adatait kezelhetjük az Önnel való kapcsolatunk fenntartása érdekében is. Ezek a tevékenységek a következőket foglalhatják magukban:

Jogszerű üzleti céljaink

Személyes adatait a következő jogszerű üzleti célokra használhatjuk fel:

Lépéseket teszünk annak érdekében, hogy a saját érdekeinket egyensúlyba hozzuk az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival. Ha további információra van szüksége ezzel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Jogi kötelezettségek és engedélyek

Személyes adatait felhasználhatjuk arra, hogy eleget tegyünk jogi kötelezettségeinknek, beleértve a számviteli és adózási kötelezettségek teljesítését, valamint a kormányzati és bírósági kérések teljesítését.

Személyes adatait olyan esetekben is kezelhetjük, amikor a törvény másként nem rendelkezik.

Az Ön beleegyezése

Előzetesen kérni fogjuk a hozzájárulását, ha személyes adatainak kezeléséhez erre szükségünk van.

Kivel és miért osztjuk meg az Ön adatait?

Az Önről szerzett személyes adatok alábbi kategóriáit (a fent leírtak szerint) megoszthatjuk az ebben a részben felsorolt harmadik felek adott kategóriáival. Személyes adatait megoszthatjuk a Paramount vállalatcsoporton belül, szolgáltatóinkkal és üzleti partnereinkkel (beleértve az Ön érdeklődési körén alapuló hirdetésmegjelenítést is). Megoszthatjuk az adatait szponzorokkal és más partnerekkel is események, ajándéksorsolások, nyereményjátékok és promóciók alkalmával.

Vállalati tranzakció részeként megoszthatjuk az Ön személyes adatait, hogy eleget tegyünk jogi kötelezettségeinknek, és megvédjük magunkat.

Ha kéri tőlünk, megosztjuk az Ön személyes adatait másokkal is.

A jelen szabályzatban nem részletezett okokból is megoszthatjuk az adatait. Tájékoztatni fogjuk, mielőtt ezt tennénk.

Paramount vállalatcsoport

Az Ön adatait megoszthatjuk a Paramount vállalatcsoporton belül a „Hogyan és miért használjuk fel az adatait?” szakaszban leírt célokra.

Szolgáltatók

Adatait megoszthatjuk olyan vállalatokkal és magánszemélyekkel, akik bizonyos szolgáltatásokat nyújtanak nekünk, vagy akik szolgáltatásokat nyújtanak a nevünkben. Az ilyen szolgáltatók közé tartoznak a szakmai tanácsadók, az üzleti támogatási szolgáltatók, az ügyféltámogatási szolgáltatók, a tárhelyszolgáltatók, az informatikai szolgáltatók, a fizetési feldolgozók, az eseményszolgáltatók, a közvetlen postai és e-mailes terjesztési szolgáltatók, a versenyeinket, nyereményjátékainkat, ajándéksorsolásainkat és promócióinkat támogató partnerek, valamint az elemzési és piackutatási szolgáltatók. Ezek a szolgáltatók csak arra használhatják fel az Ön személyes adatait, hogy segítsenek nekünk az Önnek történő szolgáltatásnyújtásban, más célra nem.

Üzleti partnerek

Adatait megoszthatjuk olyan tevékenységeket végző üzleti partnereinkkel, mint a marketing, a közönségmérés, a társmárkás szolgáltatások vagy események, valamint a digitális tartalomterjesztés. Ilyen üzleti partnereink az adatvédelmi szabályzataikban leírtak szerint használják fel az adatokat, amelyeket megadunk nekik.

Adatait megoszthatjuk szponzorokkal, nyereménypartnerekkel és másokkal is, akik támogatnak minket eseményeink, versenyeink, nyereményjátékaink, ajándéksorsolásaink vagy promócióink során. Megoszthatjuk például az Ön adatait a nyereménypartnerekkel a nyeremények kiszállítása érdekében.

Hirdetők

Adatait megoszthatjuk harmadik felekkel, hogy az Ön érdeklődési körén alapuló hirdetéseket jelenítsünk meg, és mérjük azokat. Ilyen harmadik felek közé tartoznak a hirdetők, a hirdetési ügynökségek, a hirdetési hálózatok, a személyazonosság-ellenőrző partnerek, a platformok és a kiadók. Előfordulhat, hogy marketing- és adatgazdagítási célokból szegmensszintű vagy egyéni közönségadatokat osztunk meg harmadik felekkel. A hirdetési technológiákkal kapcsolatos további információkért olvassa el a „Sütik és egyéb követési technológiák” című szakaszt.

Jogi tanácsadók és egyebek

Olyan esetekben, amikor ezt szükségesnek ítéljük, adatait megoszthatjuk jogi és adótanácsadóinkkal, biztosítóinkkal, bűnüldöző, igazságügyi és egyéb kormányzati szervekkel és más felekkel, amennyiben ez szükséges a törvénynek vagy a jogi eljárásnak való megfeleléshez, a jogi követelésekre való válaszadáshoz, vagy a jogaink, illetve felhasználóink, alkalmazottaink vagy a nyilvánosság tulajdonának vagy személyes biztonságának védelméhez.

Vállalati tranzakciók

Adatait megoszthatjuk a vállalatunkat potenciálisan felvásárló féllel, valamint adott esetben annak jogi és pénzügyi tanácsadóival és másokkal, bármilyen tényleges vagy tervezett átszervezés, átalakítás, egyesülés vagy eladás, vagy más, a márkáinkat érintő eszközátruházás részeként, illetve egy közös vállalat vagy más stratégiai partnerség részeként.

Egyéb harmadik felek

Az Ön adatait akkor adjuk meg egyéb harmadik feleknek, amikor Ön ezt kéri tőlünk, például amikor Ön egy harmadik fél által működtetett interaktív szolgáltatást használ.

Az Ön jogai, illetve döntési és ellenőrzési lehetőségei

Önnek lehetnek bizonyos jogai és döntési lehetőségei a személyes adataival kapcsolatban, például joga van kérni tőlünk az Önről tárolt adatok másolatát. Ezek a jogok nem mindenhol állnak rendelkezésre, és a helyi törvények korlátozhatják őket. Előfordulhat például, hogy ezekkel a jogokkal Ön nem rendelkezik, ha az Ön kérésének teljesítése egy másik személy személyes adatait fedné fel, vagy ha arra kér minket, hogy töröljünk olyan adatokat, amelyeket a törvény szerint meg kell őriznünk.

Ezen jogok vagy döntési lehetőségek gyakorlásához látogasson el Adatvédelmi jogi központunkba, és válassza ki a megfelelő űrlapot.

Az Ön adatvédelmi jogai

Az Ön jogai és azok gyakorlása

Lakóhelyétől függően a következő jogai lehetnek a személyes adataival kapcsolatban:

Ha Ön kereskedelmi minőségben lépett velünk kapcsolatba (pl. alvállalkozó, üzleti partner, ügyfél stb.), akkor is megillethetik Önt bizonyos jogok.

Ha további információra van szüksége az Egyesült Államok bizonyos államaiban érvényes jogaival kapcsolatban, kérjük, olvassa el a „További információk: az USA államai” szakaszt.

Ha a rendelkezésére álló jogok bármelyikének gyakorlása érdekében nyújtana be kérelmet, kérdést tenne fel, vagy az adatvédelmi tisztviselővel szeretne kapcsolatba lépni, kérjük, keresse fel az Adatvédelmi jogi központot, és válassza ki a megfelelő űrlapot.

Mielőtt válaszolnánk egy kérésre, előfordulhat, hogy további adatokat kell bekérnünk Öntől, és hogy küldünk Önnek egy e-mailt a személyazonossága, valamint annak ellenőrzése céljából, hogy valóban Ön küldte-e be a kérést. További adatokra is szükségünk lehet annak ellenőrzéséhez, hogy meghatalmazott megbízottja vagy képviselője jogosult-e az Ön nevében kérelmet benyújtani. A kérésére a törvény által megkövetelt határidőn belül válaszolunk.

Felhívjuk figyelmét, hogy bár minden beérkező kérést gondosan áttekintünk, az Ön jogai eltérőek lehetnek attól függően, hogy hol él, és a helyi jogszabályok korlátozhatják őket.

Ha vannak megoldatlan adatvédelmi aggályai, amelyeket nem kezeltünk kielégítően, miután kapcsolatba lépett velünk, joga van fellebbezni a döntésünk ellen, és panaszt benyújtani a helyi adatvédelmi hatósághoz.

Automatizált döntéshozatal

Személyes adatait automatizált döntéshozatali technológiákkal vagy algoritmusokkal kezelhetjük, például amikor automatikusan kiválasztjuk az Ön érdeklődésére esetlegesen számot tartó hirdetéseket vagy tartalmakat. Ezeket a technológiákat nem használják olyan automatizált döntések meghozatalára, amelyek jogi vagy hasonlóan jelentős hatással vannak Önre.

Leiratkozás marketingcélú e-mailjeinkről

Ha nem szeretne promóciós e-maileket kapni, kövesse a bármely marketingcélú e-mailben fellelhető utasításokat. Bizonyos esetekben, például ha regisztrált fiókkal rendelkezik, ezt a fiók beállításai között is módosíthatja. Még ha le is iratkozik a marketingüzenetek fogadásáról, akkor is küldhetünk Önnek fontos, nem marketingcélú üzeneteket a fiókjával, az Ön által kért szolgáltatásokkal vagy az Ön által végrehajtott vásárlásokkal kapcsolatban.

Ha olyan szolgáltatásainkat használja, amelyek push-értesítéseket vagy ajánlatokat küldenek a mobileszközére, a preferenciáit a mobileszköz és/vagy a megfelelő mobilszolgáltatás beállításai közt módosíthatja.

A részünkre megadott adatainak módosítása vagy frissítése

Ha rendelkezik fiókkal, vagy előfizetett egy szolgáltatásunkra, akkor helyesbítheti vagy törölheti az adatait, illetve frissítheti a fiókbeállításokat; ehhez lépjen be a fiókjába, és kövesse az utasításokat, vagy forduljon az ügyfélszolgálati csapatunkhoz.

Nemzetközi adattovábbítás

A Paramount egy globális vállalat, amely továbbíthatja az Ön személyes adatait egy olyan országba (beleértve az Egyesült Államokat is), amely nem biztosítja az Ön személyes adatainak ugyanolyan szintű védelmét. A Paramount átadhatja az Ön személyes adatait a Paramount vállalatcsoportnak, gondosan kiválasztott szolgáltatóknak, üzleti partnereknek és más harmadik feleknek a jelen szabályzatban leírt célokra.

Amikor személyes adatait továbbítjuk, megvizsgáljuk az adatait érintő kockázatokat, és adott esetben olyan biztosítékokra támaszkodunk, mint az általános szerződési feltételek, hogy biztosítsuk az Ön jogainak védelmét. Ha személyes adatokat osztunk meg egy harmadik féllel, akkor megköveteljük tőle, hogy megfelelően védje az Ön személyes adatait.

A gyermekek adatainak védelme

Általánosságban nem gyermekeknek szánjuk azokat a szolgáltatásokat, amelyekre ez az Adatvédelmi szabályzat vonatkozik. Ehelyett a gyermekeknek szánt szolgáltatásainkat a Gyermekekre vonatkozó adatvédelmi szabályzatunk szabályozza. Az általános közönségeknek szóló szolgáltatásainkban elérhető csatornákon, vagy az ilyen szolgáltatások gyermekeknek szóló területein csak korlátozott mennyiségű személyes adatot gyűjtünk, a törvény által megengedett módon. Név szerint IP-címet, eszközazonosítókat, bizonyos egyedi azonosító számokat és korlátozott nézettségi adatokat gyűjthetünk. Nem használjuk fel – és partnereinknek sem engedjük meg, hogy felhasználják – ezeket az adatokat, kivéve a saját működésünk támogatása céljából, például azért, hogy hozzáférést biztosítsunk a gyermekeknek a szolgáltatások funkcióihoz és tevékenységeihez, testre szabjuk a tartalmat, fejlesszük a szolgáltatásokat, tartalomfüggő hirdetéseket jelenítsünk meg, és korlátozzuk azt, hogy hányszor jelenik meg egy adott hirdetés. Soha nem engedélyezünk érdeklődésen alapuló hirdetést a szolgáltatásaink azon szegmenseiben, amelyeket gyermekeknek szánunk, vagy ahol tudjuk, hogy a felhasználó egy 16 év alatti gyermek vagy fiatalkorú.

Megőrzés

Személyes adatait addig őrizzük meg, amíg az észszerűen szükséges a jelen adatvédelmi szabályzatban vagy bármely más, a gyűjtéskor küldött értesítésben leírt célok eléréséhez, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok hosszabb megőrzési időszakot írnak elő vagy engedélyeznek, figyelembe véve a vonatkozó elévülési szabályokat, valamint a nyilvántartás megőrzésére vonatkozó követelményeinket és szabályzatainkat.

Sütik és egyéb követési technológiák

Az alábbiakban ismertetett böngésző- vagy eszközalapú követési technológiák használatával automatikusan kaphatunk bizonyos adatokat Önről és az eszközéről. Ezek lehetővé teszik, hogy biztosítani tudjuk szolgáltatásaink megfelelő működését, továbbfejlesszük a szolgáltatásainkat, hirdetéseket nyújtsunk, illetve azokkal kapcsolatos méréseket végezzünk, valamint személyre szabott tartalmat biztosítsunk.

Ezeket a követési technológiákat az eszköz vagy a böngésző beállításainak módosításával, illetve bizonyos országokban a preferenciáinak a hozzájárulás-kezelési megoldásban történő kiválasztásával kezelheti. Bizonyos esetekben úgy kapcsolhatja ki az analitikai szolgáltatóink általi nyomon követést, hogy közvetlenül az ő kikapcsolási oldalukon tiltja le a szolgáltatást.

Követési technológiák és célok

Mi és partnereink általánosságban az alábbi kategóriákba tartozó célokra használjuk a sütiket és a hasonló technológiákat:

Gyermekeket célzó szolgáltatásainkban nem használunk (és partnereink számára sem engedélyezzük, hogy használjanak) automatikusan gyűjtött adatokat, például IP-címeket, sütiazonosítókat és egyéb eszközazonosítókat, kivéve a belső működésünk támogatására, amibe a következők tartoznak:

Sütik és egyéb követési technológiák kezelése

Hozzájárulás-kezelési megoldás

Attól függően, hogy Ön hol él, preferenciáit az adott mobil- vagy online alkalmazásban a hozzájárulás-kezelési megoldásunkkal kezelheti. Felhívjuk figyelmét, hogy amikor ezeket az eszközöket használja, minden alkalommal meg kell újítania a választását, amikor törli a sütiket, új böngészőt vagy eszközt használ, illetve egy másik Paramount-szolgáltatást keres fel.

Böngészőszabályozás

Bár a legtöbb böngésző és eszköz alapértelmezés szerint elfogadja a sütiket, a beállításaik általában lehetővé teszik a sütik törlését és letiltását. A webböngészők gyakran sütiben tárolják a beállításokat. A sütik letiltása megakadályozhatja, hogy a szolgáltatások az elvárásoknak megfelelően működjenek, valamint azt, hogy az Ön beállításai és választásai tárolódjanak.

Az alábbi hivatkozások a gyakori webböngészők oldalaira vezetnek, ahol le lehet tiltani a sütiket. Ha az Ön böngészője nincs itt, akkor tekintse át a webböngészője feltételeit, hogy többet tudjon meg a sütikkel kapcsolatos választási lehetőségeiről.

Az analitikai szolgáltató letiltása

Az alábbi linkekre kattintva letilthatja az analitikai szolgáltatóink által végzett bizonyos nyomon követéseket:

Bizonyos szolgáltatásaink használhatják a Nielsen saját mérőszoftverét, amely lehetővé teszi, hogy Ön piackutatásban vegyen részt, mint például a Nielsen televíziós közönségmérésében. A Nielsen digitális mérési termékeivel kapcsolatos további információért olvassa el a Nielsen adatvédelmi szabályzatát itt.

Érdeklődésen alapuló hirdetések

Mi, illetve szolgáltatóink, üzleti partnereink és más harmadik felek érdeklődésen alapuló hirdetéseket használhatunk. Ez azt jelenti, hogy információkat gyűjthetünk Önről a szolgáltatásainkban és a harmadik féltől származó szolgáltatásokban, hogy segítsük az Ön érdeklődési körének megfelelő hirdetések megjelenítését minden eszközén és böngészőjében, mind a szolgáltatásainkban, mind azokon kívül. Az érdeklődésen alapuló hirdetések fogadásának letiltási lehetőségeiről további információt itt találhat:

Az érdeklődésen alapuló hirdetésekről az általunk alkalmazott néhány harmadik félnél is leiratkozhat, például a Google-nál (https://adssettings.google.com/authenticated). Felhívjuk figyelmét, hogy más célokból, például kutatás, elemzés és belső műveletek céljából továbbra is gyűjteni fogunk bizonyos adatokat még akkor is, ha letiltja az érdeklődésen alapuló hirdetéseket. Emellett továbbra is kapni fog tartalomfüggő hirdetéseket, de ezek kevésbé fognak kapcsolódni az Ön érdeklődési köreihez.

Számos mobilkészüléken tudja kezelni az érdeklődésen alapuló hirdetéseket az eszköz beállításain keresztül. Ezek közé a lehetőségek közé tartozik az eszköz hirdetési azonosítójának alaphelyzetbe állítása, (iOS rendszerű eszközökön) a hirdetések követésének korlátozása (Limit Ad Tracking) vagy (androidos eszközökön) a hirdetések személyre szabásának letiltása (Opt out of Ads Personalization) az eszközbeállítások között.

A csatlakoztatott eszközök (például táblagépek, csatlakoztatott tévék, set top boxok, streamingeszközök és játékkonzolok) szintén használhatnak hirdetési azonosítót vagy más módszert, hogy azonosítsák Önt, vagy érdeklődésen alapuló hirdetéseket jelenítsenek meg. Bizonyos esetekben letilthatja a nyomkövetést, ha a csatlakoztatott eszköz beállításaiban kiválasztja a hirdetések követésének korlátozását vagy az érdeklődésen alapuló hirdetés letiltását. Ezek a lehetőségek eszköztől függően változnak, és nem ellenőrizzük az ilyen eszközöket biztosító harmadik felek szabályzatait vagy gyakorlatait.

A letiltás módja eszköztől és böngészőtől függ, ezért külön meg kell adnia a beállításokat minden egyes eszköz vagy böngésző esetében. Az is előfordulhat, hogy választásait külön kell érvényesítenie a különböző Paramount-szolgáltatásokban. Az adatvédelmi jogainak gyakorlásával kapcsolatos további információkért olvassa el „Az Ön jogai, illetve döntési és ellenőrzési lehetőségei” című szakaszt.

Ha további információra van szüksége az Egyesült Államokban érvényes jogaival kapcsolatban, kérjük, olvassa el a következő szakaszt: „További információk: az USA államai” szakaszt.

Az Ön adatainak védelme

Üzletileg észszerű műszaki, adminisztratív és fizikai biztonsági eljárásokat fogadtunk el, amelyek célja megvédeni az Ön személyes adatait az elvesztéstől, illetéktelen felhasználástól, jogosulatlan hozzáféréstől és módosítástól.

A jelen szabályzat módosításai

A jelen adatvédelmi szabályzatot frissíthetjük új technológiák, ipari gyakorlatok, szabályozási követelmények alapján, vagy egyéb célok érdekében. Értesíteni fogjuk, ha ezek a változások lényegesek, és kérni fogjuk hozzájárulását, ha a vonatkozó jogszabályok előírják. Amikor bármilyen lényeges változásról tájékoztatjuk, küldhetünk egy e-mailt az Ön által legutóbb megadott e-mail-címre, illetve értesítést tehetünk közzé a webhelyeinken vagy alkalmazásainkban, illetve a vonatkozó jogszabályok által megengedett bármely más módon.

Kapcsolatfelvétel

Az Ön személyes adataiért felelős Paramount-cég itt található.

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van a jelen adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, vagy fel szeretné venni a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselővel, kérjük, látogasson el az Adatvédelmi jogi központba, és válassza ki a megfelelő űrlapot.

Ha inkább postai úton szeretné elküldeni kérdéseit vagy észrevételeit, kérjük, a következő címre írjon:

Paramount
Attention of Paramount Privacy Team
1515 Broadway
NY 10036
United States

További információk: az USA államai

Ha az Ön lakóhelye Kaliforniában, Connecticutban, Coloradóban, Utah-ban vagy Virginiában található, akkor megillethetik Önt bizonyos jogok a személyes adataival kapcsolatban az alább leírtak szerint. Attól függően, hogy Ön hol él, nem feltétlenül illeti meg minden jog, és előfordulhat, hogy nem kell teljesítenünk a kérését. Ez a szakasz nem vonatkozik azokra a személyes adatokra, amelyeket a Paramountnál való karrierlehetőségei, munkakapcsolata vagy munkaviszonya kapcsán gyűjtünk Öntől. Ha Ön is a munkatársaink közé tartozik, kérjük, tekintse meg a Paramount munkahelyi adatvédelmi szabályzatát, hogy megismerje jogait.

A jelen szakaszban szereplő egyes kifejezések az Egyesült Államok vonatkozó adatvédelmi törvényei értelmében használatosak.

Ön vagy (adott esetben) meghatalmazott képviselője a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmet nyújthat be az Adatvédelmi jogi központ felkeresésével vagy a (+1 888) 841-3343-as telefonszámon. Ha nem szeretné, hogy értékesítsük vagy megosszuk az Ön személyes adatait, illetve kezeljük az Ön személyes adatait célzott reklámozás céljából, kattintson az adott webhely láblécében vagy az adott mobil- vagy online alkalmazás beállítási menüjében található „Személyes adataim értékesítésének vagy megosztásának mellőzése” linkre. A letiltás módja eszköztől és böngészőtől függ, ezért külön meg kell adnia a beállításokat minden egyes eszköz vagy böngésző esetében. Az is előfordulhat, hogy választásait külön kell érvényesítenie a különböző Paramount-szolgáltatásokban.

Ha Kaliforniában tartózkodik, és engedélyezte a Globális adatvédelmi jelet, ezt arra irányuló kérésként fogjuk értelmezni, hogy Ön le kívánja tiltani az eszközadatok „értékesítését”, „megosztását” és „célzott reklámozás” céljából való felhasználását. További információt a Globális adatvédelmi jel használatáról itt talál.

Érzékeny személyes adatok. Nem gyűjtünk és nem kezelünk érzékeny személyes adatokat az egyének jellemzőinek megállapításához.

Személyhez nem köthető adatok. Amennyiben személyhez nem köthető adatokat kezelünk, az adatokat személyhez nem köthető formában őrizzük meg és használjuk fel, és nem kíséreljük meg az adatok újbóli azonosítását, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok ezt lehetővé teszik.

Az alábbiakban találja a személyes adatok azon kategóriáit, amelyeket Önről gyűjthetünk (és amelyeket az adatvédelmi irányelvek utolsó módosításának időpontját megelőző 12 hónap során gyűjthettünk), valamint példákat az összegyűjthető (vagy összegyűjtött) személyes adatok típusaira:

Azonosítók

 • nevek és álnevek

 • lakcím

 • telefonszám

 • e-mail-cím

 • IP-cím

 • egyedi azonosítók

Jogilag védett tulajdonságok

 • nem

 • életkor

Kereskedelmi adatok

 • az ügyfélszolgálattal történő interakciói

 • adatok a szolgáltatásaink keretén belül végrehajtott tranzakciókról, beleértve a vásárlási előzményeit

Pénzügyi adatok

 • hitelkártyaszámok

A személyes adataiból levont következtetések

 • az Ön preferenciáival, szokásaival, online magatartásával, demográfiai adataival, termékválasztásaival és hirdetésbeállításaival kapcsolatos adatok

Helymeghatározási adatok

 • a tartózkodási helyével kapcsolatos adatok, beleértve az IP-címét

Internetes/elektronikus tevékenységek

 • Nyomkövető eszközökkel, például a böngésző sütijeivel és webjelzőkkel gyűjtött adatok. Kérjük, olvassa el a „Sütik és egyéb követési technológiák” című részt, ha többet szeretne megtudni ezekről az eszközökről és ellenőrzésükről.

 • vevői preferenciák és jellemzők, például kedvelések, érdeklődési körök, közösségi oldalakon állapotok és frissítések, képek és hivatkozások az online jelenlétére

 • a tartózkodási helyével kapcsolatos adatok, beleértve az IP-címét

 • jelszavak

 • eszközjellemzők

  Audio- vagy vizuális információk

 • olyan audiotartalmak, fényképek, videók vagy felvételek, amelyeket Ön a szolgáltatásaink használatakor tesz közzé, illetve olyankor, amikor hozzáférést biztosít a kamerájához vagy mikrofonjához a szolgáltatásaink interaktív funkcióinak használata közben

  Szakmai információk

 • ha Ön a Paramount alvállalkozója, szolgáltatója vagy üzleti partnere, adatokat gyűjthetünk Önről és a nyújtott szolgáltatásairól, beleértve az Ön vagy az alkalmazottai céges kapcsolattartási adatait, és más adatokat, amiket Ön vagy alkalmazottai megadnak nekünk a kínált szolgáltatások vagy a megállapodásunk keretében.

Személyes adatait a „Hogyan és miért használjuk fel az adatait?” című szakaszban leírt célokra, valamint a következő üzleti célokra használhatjuk fel:

Az adatvédelmi szabályzat utolsó módosítási dátumát megelőző 12 hónap során a következő forrásokból gyűjthettünk személyes adatokat:

Üzleti célból harmadik feleknek átadott személyes adatok

A jelen adatvédelmi szabályzat utolsó módosítási dátumát megelőző 12 hónapos időszakban üzleti célból (a fentiekben leírtak szerint) a személyes adatok alábbi kategóriáit közölhettük harmadik felek alábbi típusaival:

Személyes adatok kategóriájaHarmadik felek kategóriái
Azonosítók

A Paramount vállalatcsoport:

egy vállalati tranzakcióval kapcsolatban (pl. bármilyen, a márkáinkkal kapcsolatos vásárlás, eladás, bérlés, összeolvadás, felvásárlás, elidegenítés vagy finanszírozás);

szolgáltatóink (pl. felhőszolgáltatók, műszaki szolgáltatók, jogi tanácsadók, könyvelőirodák);

üzleti partnereink (pl. közönségmérő cégek, marketingcégek, nyereményjátékokat szervező partnerek, más partnerek, akik együtt dolgoznak velünk a társmárkás szolgáltatásokban vagy rendezvényeken);

versenyek, ajándéksorsolások, nyereményjátékok és promóciók szponzorai és egyéb partnerei;

reklám- és marketingszolgáltatásokat nyújtó partnerek; vagy

olyan harmadik felek, akiknek az Ön kérésére adunk át adatokat.

Jogilag védett tulajdonságok

A Paramount vállalatcsoport:

egy vállalati tranzakcióval kapcsolatban (pl. bármilyen, a márkáinkkal kapcsolatos vásárlás, eladás, bérlés, összeolvadás, felvásárlás, elidegenítés vagy finanszírozás);

szolgáltatóink (pl. felhőszolgáltatók, műszaki szolgáltatók, jogi tanácsadók, könyvelőirodák);

üzleti partnereink (pl. közönségmérő cégek, marketingcégek, nyereményjátékokat szervező partnerek, más partnerek, akik együtt dolgoznak velünk a társmárkás szolgáltatásokban vagy rendezvényeken);

versenyek, ajándéksorsolások, nyereményjátékok és promóciók szponzorai és egyéb partnerei;

hirdetési partnerek, hogy az Ön érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket mutassunk; vagy

olyan harmadik felek, akiknek az Ön kérésére adunk át adatokat.

Kereskedelmi adatok

A Paramount vállalatcsoport:

egy vállalati tranzakcióval kapcsolatban (pl. bármilyen, a márkáinkkal kapcsolatos vásárlás, eladás, bérlés, összeolvadás, felvásárlás, elidegenítés vagy finanszírozás);

szolgáltatóink (pl. felhőszolgáltatók, műszaki szolgáltatók, jogi tanácsadók, könyvelőirodák);

üzleti partnereink (pl. közönségmérő cégek, marketingcégek, nyereményjátékokat szervező partnerek, más partnerek, akik együtt dolgoznak velünk a társmárkás szolgáltatásokban vagy rendezvényeken);

versenyek, ajándéksorsolások, nyereményjátékok és promóciók szponzorai és egyéb partnerei;

hirdetési partnerek, hogy az Ön érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket mutassunk; vagy

olyan harmadik felek, akiknek az Ön kérésére adunk át adatokat.

Pénzügyi adatok

A Paramount vállalatcsoport:

egy vállalati tranzakcióval kapcsolatban (pl. bármilyen, a márkáinkkal kapcsolatos vásárlás, eladás, bérlés, összeolvadás, felvásárlás, elidegenítés vagy finanszírozás);

szolgáltatóink (pl. felhőszolgáltatók, műszaki szolgáltatók, jogi tanácsadók, könyvelőirodák);

üzleti partnereink (pl. közönségmérő cégek, marketingcégek, nyereményjátékokat szervező partnerek, más partnerek, akik együtt dolgoznak velünk a társmárkás szolgáltatásokban vagy rendezvényeken);

versenyek, ajándéksorsolások, nyereményjátékok és promóciók szponzorai és egyéb partnerei;

vagy

olyan harmadik felek, akiknek az Ön kérésére adunk át adatokat.

A személyes adataiból levont következtetések

A Paramount vállalatcsoport:

egy vállalati tranzakcióval kapcsolatban (pl. bármilyen, a márkáinkkal kapcsolatos vásárlás, eladás, bérlés, összeolvadás, felvásárlás, elidegenítés vagy finanszírozás);

szolgáltatóink (pl. felhőszolgáltatók, műszaki szolgáltatók, jogi tanácsadók, könyvelőirodák);

üzleti partnereink (pl. közönségmérő cégek, marketingcégek, nyereményjátékokat szervező partnerek, más partnerek, akik együtt dolgoznak velünk a társmárkás szolgáltatásokban vagy rendezvényeken);

versenyek, ajándéksorsolások, nyereményjátékok és promóciók szponzorai és egyéb partnerei;

hirdetési partnerek, hogy az Ön érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket mutassunk; vagy

olyan harmadik felek, akiknek az Ön kérésére adunk át adatokat.

Helymeghatározási adatok

A Paramount vállalatcsoport:

egy vállalati tranzakcióval kapcsolatban (pl. bármilyen, a márkáinkkal kapcsolatos vásárlás, eladás, bérlés, összeolvadás, felvásárlás, elidegenítés vagy finanszírozás);

szolgáltatóink (pl. felhőszolgáltatók, műszaki szolgáltatók, jogi tanácsadók, könyvelőirodák);

üzleti partnereink (pl. közönségmérő cégek, marketingcégek, nyereményjátékokat szervező partnerek, más partnerek, akik együtt dolgoznak velünk a társmárkás szolgáltatásokban vagy rendezvényeken);

versenyek, ajándéksorsolások, nyereményjátékok és promóciók szponzorai és egyéb partnerei;

hirdetési partnerek, hogy az Ön érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket mutassunk; vagy

olyan harmadik felek, akiknek az Ön kérésére adunk át adatokat.

Internetes/elektronikus tevékenységek

A Paramount vállalatcsoport:

egy vállalati tranzakcióval kapcsolatban (pl. bármilyen, a márkáinkkal kapcsolatos vásárlás, eladás, bérlés, összeolvadás, felvásárlás, elidegenítés vagy finanszírozás);

szolgáltatóink (pl. felhőszolgáltatók, műszaki szolgáltatók, jogi tanácsadók, könyvelőirodák);

üzleti partnereink (pl. közönségmérő cégek, marketingcégek, nyereményjátékokat szervező partnerek, más partnerek, akik együtt dolgoznak velünk a társmárkás szolgáltatásokban vagy rendezvényeken);

versenyek, ajándéksorsolások, nyereményjátékok és promóciók szponzorai és egyéb partnerei;

hirdetési partnerek, hogy az Ön érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket mutassunk; vagy

olyan harmadik felek, akiknek az Ön kérésére adunk át adatokat.

Audio- vagy vizuális információk

A Paramount vállalatcsoport:

egy vállalati tranzakcióval kapcsolatban (pl. bármilyen, a márkáinkkal kapcsolatos vásárlás, eladás, bérlés, összeolvadás, felvásárlás, elidegenítés vagy finanszírozás);

szolgáltatóink (pl. felhőszolgáltatók, műszaki szolgáltatók, jogi tanácsadók, könyvelőirodák);

üzleti partnereink (pl. közönségmérő cégek, marketingcégek, nyereményjátékokat szervező partnerek, más partnerek, akik együtt dolgoznak velünk a társmárkás szolgáltatásokban vagy rendezvényeken);

versenyek, ajándéksorsolások, nyereményjátékok és promóciók szponzorai és egyéb partnerei;

hirdetési partnerek, hogy az Ön érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket mutassunk; vagy

olyan harmadik felek, akiknek az Ön kérésére adunk át adatokat.

Szakmai információk

A Paramount vállalatcsoport:

egy vállalati tranzakcióval kapcsolatban (pl. bármilyen, a márkáinkkal kapcsolatos vásárlás, eladás, bérlés, összeolvadás, felvásárlás, elidegenítés vagy finanszírozás);

szolgáltatóink (pl. felhőszolgáltatók, műszaki szolgáltatók, jogi tanácsadók, könyvelőirodák);

üzleti partnereink (pl. közönségmérő cégek, marketingcégek, nyereményjátékokat szervező partnerek, más partnerek, akik együtt dolgoznak velünk a társmárkás szolgáltatásokban vagy rendezvényeken); vagy

olyan harmadik felek, akiknek az Ön kérésére adunk át adatokat.

A fent meghatározott harmadik felek kategóriái mellett az adatvédelmi szabályzat utolsó módosítási időpontját megelőző 12 hónapos időszakban előfordulhat, hogy személyes adatokat adtunk ki Önről kormányzati szerveknek vagy másoknak, ha ezt a törvény megkövetelte.

Információ a személyes adatok megosztásáról (kontextusokon átívelő viselkedésen alapuló hirdetési célokra) ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉRŐL, ILLETVE a személyes adatok CÉLZOTT HIRDETÉS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ KEZELÉSÉRŐL

Bizonyos adatok, amelyeket harmadik felek tudomására hozunk, vagy célok, amelyekre felhasználjuk a harmadik felektől kapott információkat, az Ön személyes adatai „értékesítésének”, „megosztásának” (kontextusokon átívelő viselkedésen alapuló hirdetési célokra) vagy „kezelésének” („célzott hirdetés” céljából) minősülhetnek a vonatkozó törvények értelmében. Egyes márkáink például bizonyos, az Ön mobil- vagy internetkapcsolattal rendelkező eszközéhez társított eszközazonosítókat és hirdetési azonosítókat közölnek hirdetési partnereinkkel. Ezek a partnerek ezeket az azonosítókat használják és osztják meg az Ön érdeklődési körének megfelelő hirdetések megjelenítéséhez harmadik felek webhelyein és szolgáltatásai kapcsán. Kapunk továbbá információkat harmadik felektől, amelyek segítségével megállapíthatjuk, milyen hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek saját szolgáltatásaink kapcsán.

Ha egy márka ilyen tevékenységekben vesz részt, vagy más módon „eladja” az Ön személyes adatait, lehetőséget adunk Önnek a letiltásra. Ehhez kattintson a „Személyes adataim értékesítésének vagy megosztásának mellőzése” linkre az adott webhely láblécében, vagy az adott mobil- vagy online alkalmazás, illetve egyéb szolgáltatás beállítási menüjében. Ha leiratkozási kérelmet nyújt be, továbbra is látni fog hirdetéseket a szolgáltatásainkban, viszont ezek kevésbé relevánsak lehetnek az Ön számára. Ezek a hirdetések előzményinformációkon vagy más források által megosztott vagy „értékesített” adatokon alapulhatnak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amikor ilyen eszközöket használ a szolgáltatásainkkal, újra meg kell majd erősítenie a döntését, ha törli a sütiket, vagy új böngészőt vagy eszközt kezd el használni. Az is előfordulhat, hogy választásait külön kell érvényesítenie a különböző szolgáltatásainkban. A böngésző beállításait is frissítheti, hogy bizonyos döntéseket hozhasson a harmadik féltől származó sütikkel kapcsolatban.

A következő típusú személyes adatok kezelhetők célzott hirdetés céljából, illetve „megoszthatók” vagy „eladhatók” (és „megoszthatók” vagy „eladhatók” lehettek az adatvédelmi szabályzat utolsó módosítási dátumát megelőző 12 hónapos időszakban) hirdetési partnerek, elemzési szolgáltatók és marketingpartnerek részére:

Nincs tudomásunk arról, hogy 16 éven aluli személyek személyes adatait „eladnánk” vagy „megosztanánk”.

Követés letiltása. A webhelyeinket és alkalmazásainkat nem terveztük úgy, hogy reagáljanak a böngészők követés letiltására vonatkozó kéréseire.

A „Shine the Light” és „Eraser” adatvédelmi törvények. Kalifornia állam lakosai kérhetik tőlünk az olyan harmadik felek listáját, akiknek az előző évben átadtunk bizonyos adatokat e harmadik felek közvetlen üzletszerzési céljaira.

Ha Ön 18 éven aluli kaliforniai lakos, és regisztrált felhasználója annak a szolgáltatásnak, ahol közzé van téve a jelen szabályzat, kérheti annak a tartalomnak vagy adatnak a törlését, amelyet Ön nyilvánosan közzétett. Felhívjuk a figyelmét, hogy az ilyen kérés nem biztosítja azt, hogy a közzétett tartalom vagy adat teljesen el lesz távolítva az internetről, és előfordulhatnak olyan körülmények, amikor a törvény nem teszi kötelezővé vagy lehetővé az eltávolítást. A „Shine the Light” vagy az „Eraser” törvények alapján benyújtott minden kéréssel kapcsolatban keresse fel Adatvédelmi jogi központunkat, és töltse ki a Paramounthoz fűződő kapcsolatára vonatkozó űrlapot, majd válassza ki tartózkodási államaként a „California” lehetőséget. Csak ezen a mechanizmuson keresztül fogadunk el kéréseket e jogok gyakorlására.

CCPA-mutatók: ezeket itt lehet megtekinteni.

A Paramount adatkezelői listája

Az alább felsorolt Paramount-adatkezelők azok a vállalatok, amelyek döntést hoznak arról, hogy a Paramount hogyan és miért használja fel az Ön személyes adatait.

Argentína

Ausztrália

Brazília

Kanada

Chile

Kína

Kolumbia

Csehország

Dánia

Finnország

Franciaország

Németország

Hongkong

India

Írország

Izrael

Olaszország

Japán

Mauritius

Mexikó

Hollandia

Új-Zéland

Nigéria

Norvégia

Lengyelország

Portugália

Szingapúr

Dél-Afrika

Spanyolország

Svédország

Egyesült Arab Emírségek

Egyesült Királyság

EGYESÜLT ÁLLAMOK

Uruguay